รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โพสโดย นางพรรุ่ง ปานเทวัญ | เมื่อ 31 มี.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 31 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 30 เม.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงานกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานได้รับทราบแนวทางในการตรวจราชการและสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของกระทรวงสาธรณสุข ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 22 ธ.ค. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมส่งทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS เข้าร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และว่าที่ร้อยตรี นพ.ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในการส่งบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดชัยนาท ทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2564 โดยมี นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำทีมผู้เดินทาง ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลหันคาและโรงพยาบาลวัดสิงห์ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ และอวยพรให้ทุกคนประกอบภารกิจหน้าที่โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และคณะผู้บริหารจังหวัดชัยนาท ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 1/2564 ในประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 1/2564 ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ซึ่งนำเสนอข้อมูลโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และประธาน Service Plan ทั้ง 5 สาขา (สาขาโรคหัวใจ, สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, สาขามะเร็ง, สาขาทารกแรกเกิด และสาขา IMC) โดยมี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และผู้รับผิดชอบงานประเด็นตรวจราชการ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564