รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาวลิมโฟชัยท์ชนิด CD4 จำนวน 1,900 test


โพสโดย น.ส.สุมาลี เชาว์พร้อม | เมื่อ 30 ก.ย. 2564
อัพโหลด วันที่ 30 ก.ย. 2564 ถึง วันที่ 31 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณยุพิน ขวัญศรี บริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 50 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พว.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณพรพิมล นาคพรอำนวย บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2563 และร่วมจัดกิจกรรมบริการและนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรืองในทุกด้าน และทำให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 29 ต.ค. 2563