รูปรพชัยนาท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7-16 ปีงบประมาณ 2565


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 17 ต.ค. 2565
อัพโหลด วันที่ 17 ต.ค. 2565 ถึง วันที่ 20 พ.ย. 2565

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำข้าราชการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีข้าราชการจังหวัดชัยนาทในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งสิ้น 38 ราย โดยมีข้าราชการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย สายที่ 3 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 6 ราย และสายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 6 ราย โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

แข่งขันฟุตซอลลีกโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้จัดการแข่งขันฟุตซอลลีกภายในโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 4 ทีม ทีมที่ 1 ที่มแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ทีมที่ 2 ทีมเภสัชกรรมพยาธิคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูและซักฟอก ที่มที่ 3 ที่มเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินและศูนย์เปล ที่มที่ 4 ที่เจ้าที่สนับสนุนงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มี.ค. 2560

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ในการศึกษาดูงานระบบการนัดหมายด้วยโปรแกรม SEE-Q ของโรงพยาบาล

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในการศึกษาดูงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ด้านระบบบริการจองคิวออนไลน์ และระบบการนัดหมายเหลื่อมเวลาที่เชื่อมโยงกับระบบการให้บริการ ด้วยโปรแกรม SEE-Q เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการในการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ เพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาล ตอบสนองต่อนโยบาย Smart Hospital ณ ห้องประชุม HA ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564