รูปรพชัยนาท

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อข้าวสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117391045)


โพสโดย น.ส.จารุพรรณ วงษ์สังข์ | เมื่อ 22 พ.ย. 2565
อัพโหลด วันที่ 22 พ.ย. 2565 ถึง วันที่ 25 พ.ย. 2565

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 1/2564 ในประเด็น Good Governance

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 1/2564 ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในประเด็น Good Governance : การเงินการคลัง และตรวจสอบภายใน ซึ่งนำเสนอโดย นายแพทย์ประเวศ ตรงฤทธิชัยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง โดย นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้รับผิดชอบงานประเด็นตรวจราชการ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการนำเสนอ พร้อมกันนี้ยังได้ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2563 และร่วมจัดกิจกรรมบริการและนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรืองในทุกด้าน และทำให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 29 ต.ค. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการ BCP (Business Continuity Plan) วางแผนการซ้อมแผน BCP เพื่อรองรับการระบาด COVID-19

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ BCP เพื่อร่วมกันวางแผนการซ้อมแผน BCP เพื่อรองรับการระบาด COVID-19 ซึ่งแผน BCP นั้น เป็นแผนในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่จำเป็นต้องจัดทำขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ COVID-19 ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ และส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด ณ ห้องประชุม HA ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564