รูปรพชัยนาท

เผยแพร่แผนการจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และงานจ้างกำจัดขยะอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


โพสโดย น.ส.จารุพรรณ วงษ์สังข์ | เมื่อ 24 พ.ย. 2565
อัพโหลด วันที่ 24 พ.ย. 2565 ถึง วันที่ 30 พ.ย. 2565

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณอำนวย และคุณสุวพันธ์ ฉาบทอง บริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติและวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS ทั้ง 8 ท่าน

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS ทั้ง 8 ท่าน จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลหันคา และโรงพยาบาลวัดสิงห์ ------------------------------------------------------ ในการเข้าร่วมปฏิการสนับสนุนการดำเนินงานสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นางสาวสายทอง สวนเศรษฐ บริจาคภาชนะกระดาษชานอ้อย ขนาด 500 มล. ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อสำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564