รูปรพชัยนาท

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น (รวมชั้น G) พื้นที่ขนาด 7,800 ตารางเมตร (เสาเข็มเจาะชนิดเปียก) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อ


โพสโดย นางพรรุ่ง ปานเทวัญ | เมื่อ 20 ม.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 20 ม.ค. 2566 ถึง วันที่ 16 ก.พ. 2566

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมรับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ พว.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานการประชุมรับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เครือข่ายจังหวัดชัยนาท โดย อาจารย์นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยมี หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน พยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หัวหน้าพยาบาล/พยาบาลจาก รพช. ในจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซุปเปอร์บิ๊ก เพชรบูรณ์ บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีเวียนเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางประไพ บรรณทอง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล ร่วมพิธีเวียนเทียนมาฆประทีปพระราชทานใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดสังฆาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564