รูปรพชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 1 มี.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 1 มี.ค. 2566 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมอบรมและทดลองระบบ การสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน Paper Less ระยะที่ 2

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ งานเวชระเบียนและศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จัดประชุมอบรมและทดลองระบบการสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน Paper Less ระยะที่ 2 สำหรับผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยหลังจำหน่าย โดยมี หัวหน้าหอผู้ป่วยและตัวแทนหอผู้ป่วยจากกลุ่มงานการพยาบาล เจ้าหน้าที่จากงานเวชระเบียนและศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางสาวจนันท์พร มันทุ่ย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสด์ เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" และเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 27 พ.ย. 2563

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณกำธร อักษรศรี พร้อมญาติและเพื่อน บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Heated Humidifier High Flow) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำหรับให้บริการผู้ป่วยเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564