รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 17 มี.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 17 มี.ค. 2566 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2566

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณสมปอง ม่วงไทยงาม บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 240 ขวดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมี นางสาวธิติมาอภินันท์ สุขบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท คอปเปอร์ไรซ์ จำกัด (น้ำดื่มรุ่งทิพย์) โดยคุณรุ่งฟ้ากาญจน์ เจริญศิริพานิช บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พว.ศรัญญา วิมลจิตรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงสีศรีธนะ จังหวัดชัยนาท บริจาคน้ำดื่ม 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 100 แพ็ค (600 ขวด) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นางฉวีวรรณ บัวสุข นักโภชนาการชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564