รูปรพชัยนาท

การเปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดรอยจ้ำเลือดหรือก้อนเลือดหลังการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดระหว่างก่อนและหลังการใช้เข็มขัด Enoxaparin


เผยแพร่เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2560

แข่งขันฟุตซอลลีกโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้จัดการแข่งขันฟุตซอลลีกภายในโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 4 ทีม ทีมที่ 1 ที่มแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ทีมที่ 2 ทีมเภสัชกรรมพยาธิคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูและซักฟอก ที่มที่ 3 ที่มเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินและศูนย์เปล ที่มที่ 4 ที่เจ้าที่สนับสนุนงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มี.ค. 2560

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

พระปลัดสัญชัย อติภทฺโท เจ้าอาวาสวัดโพธาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท บริจาคชุดกันฝน จำนวน 300 ชุด, อาหารกล่อง จำนวน 700 กล่อง, ทุเรียน จำนวน 200 แพ็ค,น้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค และสบู่ จำนวน 1,000 ก้อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้การดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ ทอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง “วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” เนื่องในวันวัณโรคสากล ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงชมพูนุท ขวัญโพธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ อายุรแพทย์ ร่วมจัดรายการวิทยุ“ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” เนื่องด้วยวันที่ 24 มีนาคมเป็น “วันวัณโรคสากล” เพื่อให้ประชาชนได้พึงตระหนักว่าปัญหาวัณโรคยังคงเป็นโรคติดเชื้อที่มีการระบาดอยู่ทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ และเพื่อให้เราทุกคนร่วมกันต่อต้านวัณโรคอย่างจริงจัง โดยการให้ความสำคัญกับการตรวจหาวัณโรคให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที รวมทั้งให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและลดการป่วยเป็นวัณโรคของคนอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564