รูปรพชัยนาท

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ(แม่บ้านทำความสะอาด)


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 15 ก.ค. 2563
อัพโหลด วันที่ 15 ก.ค. 2563 ถึง วันที่ 22 ก.ค. 2563

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครนายกที่ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีด้วย โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวให้การต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 ต.ค. 2563

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นางวรรณา เตชะกฤตธีรพงศ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำหรับนำไปใช้ในกิจการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ประเวศ ตรงฤทธิชัยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 ม.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต และรับมอบประกาศนียบัตร ในฐานะที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเวชระเบียนดีเด่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านอายุรกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับมอบประกาศนียบัตรในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขตที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเวชระเบียนดีเด่น จากนายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ประธานการประชุม พร้อมกันนี้ ยังได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสามารถร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 7 ธ.ค. 2563