รูปรพชัยนาท

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษฯ [ระยะที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม)]


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 29 ต.ค. 2563
อัพโหลด วันที่ 29 ต.ค. 2563 ถึง วันที่ 2 พ.ย. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางคิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยและหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพบผู้นิเทศทางการพยาบาลจากกองการพยาบาล โดย อาจารย์นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564

ประกวดวาดภาพ และ เรียงความ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ประกวดวาดภาพ และ เรียงความ สัตว์โรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ดูรายละเอียดได้ที่

อัพโหลดวันที่ 4 ก.ค. 2560

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบใบประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย และเงินช่วยเหลือ พร้อมกล่าวเชิดชูเกียรติผู้บริจาคอวัยวะและครอบครัว เพื่อแสดงความไว้อาลัย ในพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และประธาน Service Plan สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และคณะกาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย และเงินช่วยเหลือ พร้อมกล่าวเชิดชูเกียรติผู้บริจาคอวัยวะและครอบครัว เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่ นายสุรพล นิ่มพานิชย์ ผู้บริจาคอวัยวะ โดยอวัยวะที่ได้รับบริจาค คือ ไต 2 ข้าง, ตา 1 ดวง และตับ ทั้งนี้ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะเป็นอย่างสูงที่ได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และขอให้กุศลแห่งบุญนี้จงส่งดวงวิญญาณผู้บริจาคอวัยวะไปสู่ภพภูมิที่ดี

อัพโหลดวันที่ 22 ธ.ค. 2563