รูปรพชัยนาท

วิเคราะห์การเงินการคลังประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 20 ธ.ค. 2563
อัพโหลด วันที่ 20 ธ.ค. 2563 ถึง วันที่ 20 ม.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

หจก.สรรรวมผล 999 และ บจก.สรรรวมผล 999 โลจิสติคส์ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เครือข่ายจังหวัดชัยนาท โดยมี นพ.ประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวช และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ พญ.กนกวรรณ อภิญสถานนท์ นายแพทย์ชำนาญการด้านสูตินรีเวช เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใหม่นี้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เนื่องด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ปรับปรุงรายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเดิม (Pap Smear) เป็นการตรวจด้วยวิธี HPV DNA Test เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองแบบใหม่นี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน โดยมี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องแยกโรค หอผู้ป่วยพิเศษนิลกำแหง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 16 พ.ย. 2563