รูปรพชัยนาท

วิเคราะห์การเงินการคลังประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 20 ธ.ค. 2563
อัพโหลด วันที่ 20 ธ.ค. 2563 ถึง วันที่ 20 ม.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม บริจาคเครื่องฟังเสียงหัวใจ (Stethoscope) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้ในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โดยมี คณะเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 2 อาคารหอผู้ป่วย 144 เตียง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพโหลดวันที่ 18 มี.ค. 2564

จังหวัดชัยนาท ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า ทดสอบระบบให้บริการและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

วันที่ 5 เมษายน 2564 นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นสักขีพยานในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัดชัยนาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย จำนวน 73 ราย โดยมี นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกของจังหวัดชัยนาท และจะดำเนินการฉีดให้กับ อสม. จำนวน 150 ราย ในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ นอกจากจะเป็นทดสอบระบบให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนนั้นปลอดภัยให้แก่ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก เป็นของ SINOVAC จำนวน 1,800 โดส จากกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ในการบริหารวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยยึดหลักความจำเป็นและเหมาะสมตามแนวทางของประเทศ โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งพร้อมกันทั้งจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายนนี้ ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 2 อาคาร สนับสนุน 5 ชั้น โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564