รูปรพชัยนาท

รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 (กศภ.)


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 15 ก.พ. 2564
อัพโหลด วันที่ 15 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

หจก.ฉลอมการโยธา นำโดย คุณฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และคุณรจมาศ จันทร์ธนวงษ์ สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท อำเภอเมือง เขต 4 บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และ คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธี ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมืองชัยนาท รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตามการดำเนินงานรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองชัยนาท (คปสอ.เมืองชัยนาท) รอบที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังในประเด็นงบค่าเสื่อม และแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในด้านต่างๆ เช่น แนวทางในการคัดกรองและการรับส่งต่อผู้ป่วย การตรวจรักษา และการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการประสานงานในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ธ.ค. 2563