รูปรพชัยนาท

รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 (กศภ.)


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 15 ก.พ. 2564
อัพโหลด วันที่ 15 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมส่งทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS เข้าร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และว่าที่ร้อยตรี นพ.ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในการส่งบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดชัยนาท ทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2564 โดยมี นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำทีมผู้เดินทาง ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลหันคาและโรงพยาบาลวัดสิงห์ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ และอวยพรให้ทุกคนประกอบภารกิจหน้าที่โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และคณะผู้บริหารจังหวัดชัยนาท ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 มี.ค. 2564

รพ.ชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรมออกกำลังกาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ที่ดีของข้าราชการ ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ณ อาคารปลื้มจิต โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และสร้างรอยยิ้มแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พญ.ณัฐภร ประกอบ กล่าวว่า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรในฐานะหน่วยงาน ที่ให้บริการด้านสุขภาพ กับประชาชน มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกๆด้าน รวมถึงด้านการปฏิบัติ หน้าที่ภารกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นแบบอย่าง ของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันแรก และจะมีกิจกรรมการออกกำลังกายอื่นๆ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ต่อไป

อัพโหลดวันที่ 6 ธ.ค. 2559

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ “ทีม CDCU” เข้าร่วมปฏิบัติการเชิงรุกในสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ “ทีม CDCU” เพื่อไปร่วมปฏิบัติการคัดกรองเฝ้าระวังคันหาผู้ป่วยเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานขับรถ รวม 8 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสรรคบุรี 4 คน และ รพ.สต. ใน อ.สรรคบุรี 4 คน โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มาร่วมให้กำลังใจส่งทีม “นักรบชุดขาวชัยนาท” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564