รูปรพชัยนาท

รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (กศภ.)


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 15 มี.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 15 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 15 เม.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านภาวะวิกฤตทางสูติกรรม (Crisis in Obstetrics) เครือข่ายจังหวัดชัยนาท ปี 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาวะวิกฤตทางสูติกรรม (Crisis in Obstetrics) เครือข่ายจังหวัดชัยนาท ปี 2564 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น วันละ 1 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและพยาบาลในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาความรู้ในกระบวนการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ขณะคลอด จนถึงภายหลังการคลอดทารกให้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน ลดอัตราป่วย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการและลดอัตราการตาย โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และนายแพทย์ภานุพันธ์ หอมกรุ่น สูติแพทย์ และทีมวิทยากรสูตินรีเวชกรรม เป็นวิทยากรการบรรยายและอบรม Work Shop ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ร้านราชาลิง บริจาค เครื่องดื่ม จำนวน 100 แก้ว และขนม 80 ถ้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 มกราคม 2564 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 3 และคณะ ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและนายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในโรงพยาบาล และพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 ม.ค. 2564