รูปรพชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 7 เม.ย. 2564
อัพโหลด วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึง วันที่ 19 เม.ย. 2564

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล การจดทะเบียนคนพิการและเด็กแรกเกิด พร้อมแนะนำศูนย์พึ่งได้ (OSCC)

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล แนะนำการจดทะเบียนคนพิการและสิทธิประโยชน์ที่คนพิการจะได้รับ การจดทะเบียนเด็กแรกเกิด และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โดยมี นางสาวจนันท์พร มันทุ่ย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และนางวราภรณ์ ทับทิม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลในระหว่างที่รอพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ณ บริเวณจุดพักคอย ด้านข้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ม.ค. 2564

รพ.ชัยนาทนเรนทร "ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่"

วันที่ 2 พฤศจิการยน 2559 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พร้อมกับหน่วยงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 26 พ.ย. 2559

"คนชัยนาท กินข้าวชัยนาท" รพ.ชัยนาทนเรนทรร่วมใจซื้อข้าวช่วยชาวนาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมใจซื้อข้าวสารช่วยชาวนาในโครงการ "คนชัยนาท กินข้าวชัยนาท" เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาจังหวัดชัยนาทที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ จำนวน 2,000 กิโลกรัม มูลค่า 50,000 บาท ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 20 ธ.ค. 2559