รูปรพชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 23 มิ.ย. 2564
อัพโหลด วันที่ 23 มิ.ย. 2564 ถึง วันที่ 1 ก.ค. 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ฉีดวัคซีนโควิด-19 (SINOVAC) หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมนำทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (SINOVAC) หลังจากที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตที่ 2 จากกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. พร้อมกันนี้ นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ยังได้ลงพื้นที่ร่วมพูดคุย ดูแล ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ตลอดจนเน้นย้ำในการเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนนั้นปลอดภัยให้แก่ประชาชนอีกด้วย ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 2 อาคาร สนับสนุน 5 ชั้น โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ชุมชนท่าแจง บริจาคข้าวมันไก่ 70 กล่อง, ถั่วแดงต้มน้ำตาล 70 ถ้วย และเงาะ 10 กิโลกรัม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โดยมี พว.คิส ชีวาไชยวาล รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Mini Medical Emergency Response Team: MERT) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 คน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ยังได้กล่าวอวยพรให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและประกอบภารกิจหน้าที่โดยสมบูรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564