รูปรพชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ


โพสโดย นายวาทิต เสร็จกิจ | เมื่อ 27 ก.ย. 2564
อัพโหลด วันที่ 27 ก.ย. 2564 ถึง วันที่ 27 ก.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (แห่งที่ 2)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท, นพ.ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นทีสำรวจบริเวณอาคารโรงยิม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงพื้นที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ 2) ของจังหวัดชัยนาท เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว หรือมีอาการไม่รุนแรง และเตรียมพร้อมกลับบ้าน ซึ่งประมาณการว่าสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกจำนวน 50 เตียง ณ บริเวณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

หน่วยงานบริการสาธารณสุขเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 บริจาคเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale : TDAS) จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี พว.ตรีทิพย์ มาโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในงานประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

อัพโหลดวันที่ 22 ธ.ค. 2563