รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ


โพสโดย น.ส.สุมาลี เชาว์พร้อม | เมื่อ 5 ต.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 5 ต.ค. 2564 ถึง วันที่ 16 พ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักรบผู้กล้าหาญต่อสู้อริราชศัตรู และทรงกระทำยุทธหัตถีเพื่อกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพให้กับประเทศไทย โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาณในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 18 ม.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ไม้หอมรีสอร์ทชัยนาท และครอบครัวแสงนุภาพ บริจาคน้ำดื่ม 600 มล. จำนวน 1,284 ขวด และน้ำดื่ม 1,500 มล. จำนวน 30 ขวด เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต และรับมอบประกาศนียบัตร ในฐานะที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเวชระเบียนดีเด่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านอายุรกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับมอบประกาศนียบัตรในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขตที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเวชระเบียนดีเด่น จากนายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ประธานการประชุม พร้อมกันนี้ ยังได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสามารถร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 7 ธ.ค. 2563