รูปรพชัยนาท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้านทำความสะอาด) และตำแหน่งพนักงานบริการ


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 8 ต.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 8 ต.ค. 2564 ถึง วันที่ 15 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เครือข่ายจังหวัดชัยนาท โดยมี นพ.ประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวช และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ พญ.กนกวรรณ อภิญสถานนท์ นายแพทย์ชำนาญการด้านสูตินรีเวช เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใหม่นี้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เนื่องด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ปรับปรุงรายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเดิม (Pap Smear) เป็นการตรวจด้วยวิธี HPV DNA Test เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองแบบใหม่นี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง “บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางดุษฎี แก้วจงประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และพยาบาลผู้ประสานงานสภากาชาดไทย ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” เพื่อให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ รวมถึงการบริจาคดวงตา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคอวัยวะเพื่อเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยต่อชีวิตให้กับคนอื่นๆ ต่อไป โดยสามารถติดต่อแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร หรือศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท ปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชรนันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมอบหมายให้นายแพทย์ถาวร สายสวรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท ปี 2564 ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้ อสม. จิตอาสา มีความรู้ ทักษะ และสามารถดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมนั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-3 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564