รูปรพชัยนาท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2564


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 10 ก.ย. 2564
อัพโหลด วันที่ 10 ก.ย. 2564 ถึง วันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นางทัศนีย์ เหมือนมา พร้อมด้วยนายนิรุท คดดี และพี่น้อง พขร. บริจาคสับปะรด จำนวน 140 กิโลกรัม และ น้ำสมุนไพร จำนวน 300 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นางสาวตรีทิพย์ มาโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายสมพงศ์ จึงสมเจตไพศาล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึงกระทะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกาศเลิกทาส และทรงพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บึงกระทะ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 26 ต.ค. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมอบหมายให้กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวช และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ และ แพทย์หญิงสุกัญญา วุฒิเดชกำจร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม Workshop 3 Station โดยทีมวิทยากรนมแม่โรงพยาบาล เพื่อให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564