รูปรพชัยนาท

ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พนักงานบริการ)


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 13 ม.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 13 ม.ค. 2566 ถึง วันที่ 24 ม.ค. 2566

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

มูลนิธิร่วมกตัญญู และประชาชน บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง และขนมเปี๊ยะ จำนวน 6 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการทดสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นวันที่ 3 โดยมีพระราชปริยัติสุธี ชลอ ปิยจาโร ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทาน แด่ประธานสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการทดสอบบาลีสนามหลวง จำนวน 25 รูป ณ ศาลาการเปรียญวัดธรรมามูลวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 12 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายแพทย์ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล เพื่อชี้แจงแนวทางและประเด็นในการตรวจราชการให้พร้อมรับการตรวจราชการในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 20 ม.ค. 2564