รูปรพชัยนาท

ประการรับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพให้ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 13 มี.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 13 มี.ค. 2566 ถึง วันที่ 22 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมเตรียมความพร้อม แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและแผนการรองรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการ โดยมี คณะกรรมการ EOC และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564

คณะศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย บริจาคเงิน 100,00 บาท

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.45 น. คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บริจาคเงิน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีนายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบเงินบริจาค ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการนี้โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

อัพโหลดวันที่ 28 พ.ย. 2559

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเด็กในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์ วิจักษณ์จินดา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสุฬิญัณห์ ตรีพิมพ์มงคล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท และนางสาวมนทญา มีจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 มี.ค. 2564