รูปรพชัยนาท

อุบัติการณ์และสาเหตุการงดผ่าตัดต้อกระจก


เผยแพร่เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2560

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมรับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ พว.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานการประชุมรับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เครือข่ายจังหวัดชัยนาท โดย อาจารย์นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยมี หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน พยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หัวหน้าพยาบาล/พยาบาลจาก รพช. ในจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ข่าวโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจากหนังสือพิมพ์ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ออกร่วมกิจกรรมต่างๆ และ ลงหนังสือพิมพ์ตามแหล่งหนังสือพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น ชัยมงคล,ชัยนาทนิวส์,นกน้อยนิวส์,เสรีชัย และ เมืองชัยนิวส์
ทั้งนี้ประกอบด้วยรูปภาพและกิจกรรมข่าวต่างๆตามลิงค์ด้านล่าง

อัพโหลดวันที่ 13 ธ.ค. 2559

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ธ.ค. 2563