รูปรพชัยนาท

ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม / อบรม

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสำหรับรพช. Version1.0(16/11/2560)

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2561

อัพโหลดโดย : นาย วาทิต เสร็จกิจ

ไฟล์ประชุมปู่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2561

อัพโหลดโดย : นาย วาทิต เสร็จกิจ

ระบบจับบัตรคิว คนไข้นัด ออนไลน์

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2561

อัพโหลดโดย : นายวาทิต เสร็จกิจ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปโรค การผ่าตัด/หัตถการในเวชระเบียนและการเขียนหนังสือรับรองการตาย

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปโรค การผ่าตัด/หัตถการในเวชระเบียนและการเขียนหนังสือรับรองการตาย 16-17 กรกฏาคม 2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โครงการตรวจสอบภายใน ปราบปรามทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การดูแลทารกแรกเกิด

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายวรัตถ์ อยู่สี

REFERAL SYSTEM

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

REFERAL SYSTEM

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เรื่อง 5 สัญญาณเตือนภัยอันตรายภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การดูแลระวังรักษาเท้าผู้เป็นเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

แนวทางการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

แผ่นพับการฉีดอินซูลิน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

รู้ทันเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เอกสารการประชุม

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : พญ.สุกัญญา วุฒิเดชกำจร

เอกสารการประชุม

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : พญ.สุกัญญา วุฒิเดชกำจร