รูปรพชัยนาท

รายงานงบการเงินประจำเดือน ,มกราคม 2563 (กศภ.)


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 15 ก.พ. 2564
อัพโหลด วันที่ 15 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ในการศึกษาดูงานระบบการนัดหมายด้วยโปรแกรม SEE-Q ของโรงพยาบาล

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในการศึกษาดูงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ด้านระบบบริการจองคิวออนไลน์ และระบบการนัดหมายเหลื่อมเวลาที่เชื่อมโยงกับระบบการให้บริการ ด้วยโปรแกรม SEE-Q เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการในการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ เพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาล ตอบสนองต่อนโยบาย Smart Hospital ณ ห้องประชุม HA ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำข้าราชการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีข้าราชการจังหวัดชัยนาทในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งสิ้น 38 ราย โดยมีข้าราชการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย สายที่ 3 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 6 ราย และสายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 6 ราย โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณสมปอง ม่วงไทยงาม บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 240 ขวดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมี นางสาวธิติมาอภินันท์ สุขบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564