รูปรพชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวราบคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้านทำความสะอาด)


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 18 มี.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 18 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 22 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ การเขียนแบบประเมินตนเอง SAR Writing โดยการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จัดอบรมพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ การเขียนแบบประเมินตนเอง SAR Writing ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการเขียน SAR มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแบบประเมินตนเองและสามารถนำไปเขียนแบบประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 22 ธ.ค. 2563

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท บริจาคทุนให้นักศึกษาพยาบาล ปี 3 จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หจก.ฉลอมการโยธา ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 12 พ.ย. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมส่งทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS เข้าร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และว่าที่ร้อยตรี นพ.ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในการส่งบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดชัยนาท ทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2564 โดยมี นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำทีมผู้เดินทาง ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลหันคาและโรงพยาบาลวัดสิงห์ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ และอวยพรให้ทุกคนประกอบภารกิจหน้าที่โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และคณะผู้บริหารจังหวัดชัยนาท ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 มี.ค. 2564