รูปรพชัยนาท

วิเคราะห์การเงินการคลังประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 15 มี.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 15 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 15 เม.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ร้านเส่งฮวดคลังไฟฟ้า บริจาคเครื่องค่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV จำนวน 7 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการ BCP (Business Continuity Plan) นำเสนอสถานการณ์นำเข้าการซ้อมแผน BCP

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ BCP เพื่อรับฟังการนำเสนอสถานการณ์นำเข้าการซ้อมแผน BCP และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการตอบสนองและปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล ภายใต้สภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ โดยมี แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรกรรม ประธานคณะกรรมการ BCP เป็นผู้นำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุม HA ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลฝึกภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จำนวน 93 คน โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ 3 จำนวน 77 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 16 คน ซึ่งจะมาฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี ดร.คิส ชีวาไชยชวาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารกลุ่มการพยาบาล เป็นประธานการประชุมและกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยและหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 ต.ค. 2563