รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จัดซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียและแผ่นทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 4 รายการ


โพสโดย น.ส.สุมาลี เชาว์พร้อม | เมื่อ 31 มี.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 31 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 30 เม.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมยกระดับคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชรนันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมอบหมายให้นายแพทย์ถาวร สายสวรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับคุณภาพคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท และเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ณุศรีนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่ โดยทีมหมอครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 18 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมงานครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางคิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล ร่วมงานครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภายในงานมีการบริจาคสิ่งของให้กับสังคมและชุมชน 4 รายการ ประกอบด้วย รถวีลแชร์ จำนวน 76 คัน, โลงศพ จำนวน 68 โลง, ของใช้สำหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาท จำนวน 68 ชุด และการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 255 คน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน CAUTI & VAP และการติดตามประเมินผล

วันที่ 12 มีนาคม2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ให้พว.พิมพรรณ เหลาทองพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)จัดประชุมวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันCAUTI&VAPและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น2อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 18 มี.ค. 2564