รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โพสโดย นางพรรุ่ง ปานเทวัญ | เมื่อ 31 มี.ค. 2564
อัพโหลด วันที่ 31 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 30 เม.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน CAUTI & VAP และการติดตามประเมินผล

วันที่ 12 มีนาคม2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ให้พว.พิมพรรณ เหลาทองพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)จัดประชุมวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันCAUTI&VAPและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น2อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 18 มี.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณศิรประภา รัตนะวิศ ตัวแทนบริษัทในเครือและเพื่อนๆ บริจาคสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 60 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการทำความสะอาดมือและป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เมื่อมารับบริการภายในโรงพยาบาล โดยมี นางสาวตรีทิพย์ มาโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

อัพโหลดวันที่ 26 ต.ค. 2563

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ครอบครัวธัญญเจริญ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร รุ่น 7F-10W จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และและนางจำลอง เมฆศรีสวรรค์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการและหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 22 ธ.ค. 2563