รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารฮีโมโกลบินเอวันซี จำนวน 7500 Test


โพสโดย น.ส.สุมาลี เชาว์พร้อม | เมื่อ 23 เม.ย. 2564
อัพโหลด วันที่ 23 เม.ย. 2564 ถึง วันที่ 24 พ.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมงานครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางคิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล ร่วมงานครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภายในงานมีการบริจาคสิ่งของให้กับสังคมและชุมชน 4 รายการ ประกอบด้วย รถวีลแชร์ จำนวน 76 คัน, โลงศพ จำนวน 68 โลง, ของใช้สำหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาท จำนวน 68 ชุด และการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 255 คน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฯ จ.ชัยนาท) บริจาคขาตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 3 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 แกลลอน โดยมี คุณชาติชาย ประภาสวัสดิ์ ช่างระดับ 10 กองบำรุงรักษาเขื่อนภูมิพล เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน เนื่องในวันไตโลกและสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ภายใต้แนวคิด “ไตวาย ไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว”

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเนื่องใน “วันไตโลก” และสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ภายใต้แนวคิด “ไตวาย ไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” โดยตลอดสัปดาห์ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ทั้งในด้านการดูแลรักษาและการป้องกัน ด้านโภชนาการอาหาร การใช้ยาและสมุนไพร การบริจาคอวัยวะ และสอนการทำกายภาพบำบัด ให้กับประชาชนทั่วไปทั้งภายในโรงพยาบาลและชุนชนใน cup อำเภอเมืองชัยนาท รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และการรับบริจาคอวัยวะภายในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต และแนวทางในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไต รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตด้วยการบริจาคอวัยวะ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 มี.ค. 2564