รูปรพชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งพนักงานประจำตึก, ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 29 ต.ค. 2563
อัพโหลด วันที่ 29 ต.ค. 2563 ถึง วันที่ 2 พ.ย. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานห้องผ่าตัด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานห้องผ่าตัด พร้อมมอบนโยบายการบริหารงานห้องผ่าตัดให้กับคณะกรรมการฯ และร่วมทบทวนการจัดสรรห้องผ่าตัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้งานบริการผ่าตัดของโรงพยาบาลดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน คุ้มค่าและปลอดภัย ตลอดจนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมี นายแพทย์นฤทธิ์ บุญเพ็ชร นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลบริบทงานห้องผ่าตัดและผลการดำเนินงานห้องผ่าตัด ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 6 พ.ย. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรแพทย์อาสาร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ทีมปฏิบัติการการแพทย์ส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำโดยแพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกับแพทย์สภา ออกหน่วยแพทย์ ให้บริการดูแลด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจกับประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อัพโหลดวันที่ 6 ธ.ค. 2559

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นางวรรณา เตชะกฤตธีรพงศ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำหรับนำไปใช้ในกิจการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ประเวศ ตรงฤทธิชัยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 ม.ค. 2564