รูปรพชัยนาท

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทตามรายละเอียดที่แนบมานี้


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 7 พ.ย. 2565
อัพโหลด วันที่ 7 พ.ย. 2565 ถึง วันที่ 18 พ.ย. 2565

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ลงนามในเกียรติบัตร และมอบเกียรติบัตรให้กับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564

รพ.ชัยนาทนเรนทรมอบเงินช่วยเหลือแก้เจ้าหน้าที่ รพ.ชัยนาทนเรนทรประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 พญ.ณัฐภร ประกอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและกระเช้าเยี่ยมแก่ น.ส. ครวญสิริ บุญอ่อน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประสบเหตุไฟไหม้บ้านพักและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 19 ธ.ค. 2559

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมมอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียน โครงการเด็กไทยสายตาดี ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียน ในกิจกรรมรณรงค์โครงการเด็กไทยสายตาดี ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น เพื่อลดปัญหาตาบอดจากภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทย โดยการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และหากพบภาวะสายตาผิดปกติมีการส่งต่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนแว่นสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ โดยในปี 2564 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ดำเนินการส่งมอบแว่นตาให้กับนักเรียน เป็นจำนวน 21 คน ณ อาคารปลื้มจิตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564